kim jestem

Nazywam się Rafał Borowski, fotografią zajmuję się od 17 lat, w tym komercyjną ponad 10. Dziedzina ta jest moją nieustającą fascynacją, podobnie jak twórczość pisarska i muzyczna. Tymi trzema drogami podążam jednocześnie, równolegle; sprawia to, że sztuki te wzajemnie się uzupełniają: w fotografii bowiem mamy do czynienia z opowieścią, kompozycją, ale przedstawionymi za pomocą kadru, obrazu, motywu.

Istotą spajającą wszystkie te dziedziny jest emocja. Z jednej strony jako obiekt, a z drugiej strony jako środek wyrazu.

W dziedzinie fotografii dążę do stworzenia dzieła zawierającego pierwiastek emocji, która „opowiada” historię, spójną, czytelną, wyrazistą. Dlatego uwielbiam pracować z ludźmi, którzy są doskonałym „tworzywem”, za każdym razem komponując obrazem nową historię.

Moje wyobrażenia na temat dobrego zdjęcia staram się wcielić w życie odpowiednio dobierając środki i korzystając z własnej wiedzy popartej doświadczeniem.

Poza wyżej wymienionymi, interesuję się także sportem żużlowym, żelazną koleją, a także aktywnością sportową z naciskiem na rower górski. Czyli wszystkim co wywołuje emocje: od nostalgii, przez refleksję po skrajną euforię, dzięki czemu łatwiej mi jest postrzegać świat i ludzi poprzez pryzmat ich reakcji na otaczającą rzeczywistość.

Mottem mojej pracy fotograficznej niech będą słowa „z miłości do ludzi”.